Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tkáč, Ján
Autor článku
   Geofyzikálna interpretácia štruktúr východného Slovenska
   Morfoštruktúry podložia východoslovenských neovulkanitov a ich vzťah k magmatizmu a metalogenéze
   Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov