Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tomášek, Milan
Autor článku
   Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
   Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
   Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
   Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
   Interakce litosféra-pedosféra
   Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
   Ochrana zdroje pitné vody na lokalitě Mšené-Budyně
   Příroda Krkonoš : půdní poměry
   Půdní a půdně interpretační mapy ČSR
   Půdní poměry
   Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
   Regionální charakteristika spraší České republiky
   Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
   Soil Cover of Šumava National Park and Protected Landscape Area
   Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání