Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tomanová Petrová, Pavla
Autor monografie
   Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-10
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-14
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-15
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-21 Dolní Lomná
   Proceedings of the 15th Conference on Upper Tertiary
   Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Odkrytá geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa ložisek nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
Autor článku
   Bio-events in the Middle Miocene (Badenian) sediments from Přemyslovice and Hluchov (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic
   Carpathian Foredeep in the Czech Republic
   Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců
   The deposition at the eastern margin of the Boskovice Trough NW from Brno, Czech Republic
   DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
   Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
   Geologická charakteristika Santonu a Hrubé skály
   Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?
   Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the Middle Miocene
   Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
   Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
   Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
   Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
   Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   NEOGENNÍ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ VE VRTECH P1, P2 A M1 ČERNOVICE
   'Non European' paleomagnetic directions from the Carpathian Foredeep at the southern margin of the European plate
   Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc
   Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
   Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc
   Paleomagnetic indication for possible CCW rotation of the Bohemian Massif with respect of the rest of stable Europe during Miocene
   Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích
   PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
   Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
   Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
   Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
   Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
   SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
   Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
   Sedimenty spodního badenu a kvartéru v centru Brna
   SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT (BRNO-LÍŠEŇ)