Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tomas, Robert
Autor monografie
   Digitální mapový archiv ČGS
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   GEOINFO - Web Map Application
   Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
   Geologické mapy Evropy (1780-1918)
   Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky
   Geologický GIS Jesenicka - poster
   Informační Portál geohazardů
   Interaktivní geologické mapy České republiky 1:25 000 v odborném archivu ČGS
   Kašpar Maria Sternberg - Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt
   Kašpar Maria Sternberg- Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt
   Koncepce a rozvoj národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální datové infrastruktury
   Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster
   Mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000
   Mapy radonového rizika z geologického podloží 1 : 50 000 na CD
   Metodika tvorby informační služby Radon v podloží webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Rizikové geofaktory - přehled webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
   Portál státní geologické služby
   Rekonstrukce geologické stavby území Čech, Moravy a Slezska / A Reconstruction of the Geological Structure of the Area of Bohemia, Moravia and Silesia - poster
   Roční etapová zpráva projektu 341700 - Tvorba interaktivního atlasu "The Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif"
   Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey
   Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
   Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
   Technologie a metodika tisku velkoplošných map
   Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
Autor článku
   Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
   Digitální mapový archiv České geologické služby
   Education, Heritage and Outreach - Geotourism/GeoParks
   Gate to Scientific GeoInformation
   Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
   The geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without cenozoic sediments), 1:100 000 - an example of German-Czech-Polish cooperation
   Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
   Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce
   Geologické mapy - od papíru k informačnímu systému
   Geologie Evropy bez hranic - skutečný test proveditelnosti INSPIRE
   GEOMIND - Geophysical Multilingual Internet-driven Information Service
   GeoMind, a Geophysical Multilingual Internet driven Information Service
   Geoscience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
   Gescience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
   Gescience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
   Gescience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
   Historická geologická mapa ČR z období první poloviny 19.století
   Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace)
   Informační portál rizikových geofaktorů ČR - stav řešení
   Information portal - new dimension in geoscience data delivery
   Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
   Mapy radonového rizika 1 : 50 000 v České republice
   Národní geologická mapová databáze
   National Report of the Czech Republic
   Natural resources - Building stones
   New ways of dissemination and delivery of geoscience information to society
   Nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů
   OneGeology-Europe, test interoperability v geologii
   Portál geohazardů - využití mapových služeb
   Portal of Geohazards in the Czech Republic - Information Services for Disaster Prevention. 19.-22.1.2009, Prague
   Portal of Geohazards in the Czech Republic - New ways of dissemination of geoscientific information
   Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
   Regionální geologický informační systém
   Tvorba národní geologické mapové databáze ČR
   Vize portálu české geologie
   Vize portálu české geologie