Podrobnosti záznamu

Jméno
   Trčková, Jiřina
Autor monografie
   Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
   Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
   Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
   Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
   Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců
   Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
   Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
   Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
   Propustnost vzorků vápence a slínovců - úložiště RAO Richard - IGHP
   Sdružené a srovnávací modelování podzemních konstrukcí
   Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin - Úložiště RAO Richard - IGHP
   Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí
   Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati
   Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
   Tenzometrická a geodetická měření při opravě sloupu na Letohrádku královny Anny v prostorách Pražského hradu
   Tenzometrická měření prováděná při realizaci podchycení sloupů u schodiště C v ČNB
   Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
Autor článku
   Application of coupled modelling to slope stability assessment
   Application of experimental stress analysis in geotechnics for minimization of structure failure
   Assessment of slope stability endangered by groundwater
   Assessment of soil slope deformations using photogrammetric methods: laboratory testing applied on physical models
   Assessment of the geomechanical changes in the upper crust on the basic of laboratory tests of rock samples from the KSDB-3 borehole and their surface analogues
   Assessment of the geomechanical changes in the upper crust on the basic of the laboratory tests of rock samples from KSDB-3 borehole and their surface analogues
   Back analysis of reinforced soil slopes
   Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
   A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola superdeep borehole core samples and their surface analogues
   Comparison of the elastic properties of the Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues obtained by static and dynamic measurements
   Comparison of the elastic properties of the Kola superdeep borehole core samples and their surface analogues obtained by static and dynamic measurements
   Consequences of Open-Pit Coal Mining on the Geohydraulical System
   Constitutive relations in geotechnics using optimization
   Coupled modelling of concrete tunnel lining
   Coupled modelling of shear damage in subsoil using FEM and Finite Diferrencies
   Coupled modelling of structural strength
   Coupled modelling of tunnel face stability
   Coupled modelling of tunnel face stability using Desai's theory and TFA.
   Coupled modelling of underground structures
   Coupled modelling of underground structures using internal parameters
   Coupled modelling using DSC&TFA theoretical process
   Deposition of light-ash mixed in mined spaces to reduce the impact of undermining on the surface
   Deposition of liht ash mixes in mined spaces
   Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
   Experimental 3-D modelling of surface subsidence affected by underground mining activities
   Experimental and Mathematical Modelling of a Geohydraulic changes Prognosis due to Coal Extraction
   Experimental and numerical modelling of the tunnel face stability
   Experimental assessment of rock mass behaviour in surrounding of utility tunnels
   Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
   Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
   Experimental study of the tunel face deformations
   Experimentalní a numerické modelování podmáčených svahů
   Fizičeskije i mechaničeskije svojstva porod SG-3 v zavisimosti ot glubiny
   Identification of mechanical parameters in underground structures
   Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
   Influence of stiffness of FRC tunnel lining on bearing capacity using coupled modelling
   Influence of temperature changes during laboratory tests of rock permeability
   Influence of temperature changes during laboratory tests of rock permeability
   Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce
   Laboratory apparatus to measure porous material permeability
   Material properties of tailings of open-pit mines using coupled modelling
   Měření propustnosti přírodních stavebních materiálů
   Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
   Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
   New soil pressure sensor for geomechanical application
   Optimal Material Properties of slopes Using Coupled Modelling
   Parametric study of geotechnical problems by the coupled modeling method
   Permeability a porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
   Physical and Mechanical Properties Changes of Rocks in Function of Depth
   Physical and mechanical properties changes of rocks of SG-3 in function of depth
   Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
   Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
   Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
   The relationship between gneisses from the Kola Superdeep borehole and their surface analogues
   Sravnenije fizičeskich i mechaničeskich svojstv obzazcov porod iz razreza Kol'skoj sverchglubokoj skvažiny i ich gomologov s poverchnosti
   Stability in geotechnics using the free hexagon method
   Stress changes around tunnel under the strip foundation
   Stress deformation states in underground structures using coupled modelling
   Study of adhesion of cement mixture and fibres and changes of its tension properties
   Study of stress changes around tunnel in dependence of the tunnel lining stiffness
   Study of the Physical and Mechanical Properties of Selected Rocks from the Kola Superdeep Borehole
   Tensometric measurements for static securing of historical buildings
   Tenzometrická měření využívaná při opravách historických památek
   Tunel face stability as a function of the purchase length
   Tunnel face stability by transformation field analysis and distinct state concept
   Using miniature tactile sensor in geomechanics
   Using of conductive rubber in transducer for pressure distribution measurement
   Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
   Využití sdruženého modelování při studiu stability svahů
   Zmizí plochy odkališť u tepelných elektráren a tepláren?