Podrobnosti záznamu

Jméno
   Trachtulec, Jan
Autor článku
   Důlně-hydrogeologická problematika výhledového lomu Libouš
   Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
   Hydrogeologická problematika lokality Proboštov
   Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
   Hydrogeologické poměry výhledové lokality Barbora II a návrh dalšího průzkumu
   Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
   Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
   Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
   Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
   Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru