Podrobnosti záznamu

Jméno
   Trdlička, Zdeněk
Autor článku
   Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
   Mineralogy and geochemistry od submarine massive sulphides from the East Pacific Rise area
   Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
   Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
   Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
   The significance of microphotography in ore microscopy