Podrobnosti záznamu

Jméno
   Trdlička, Zdeněk, 1928-
Autor článku
   Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova
   Geochemie sulfidů z ložiska Staré Ransko
   Gruntecké pásmo v severní části Kutnohorského revíru
   K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria
   Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder
   Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
   Polymetalická mineralizace Kutnohorského revíru
   Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu