Podrobnosti záznamu

Jméno
   Treml, Václav, 1974-
Autor článku
   Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
   Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
   Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
   Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
   Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
   Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
   Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
   Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
   Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
   Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
   Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
   Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
   Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
   Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
   Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
   Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
   Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
   Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa