Podrobnosti záznamu

Jméno
   Trnka, Milan
Autor monografie
   České lázně a lázeňství
Autor článku
   Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
   Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
   Dosavadní výsledky vyhledávání sillimanitu, andalusitu a kyanitu na Moravě
   Geology and petrography of the moldavite-bearing sediments in Moravia
   Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
   Moldavites: a review
   Moravské vltavíny
   Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
   Největší tektity
   Notes on the origin of moldavite sculpture
   Opály v západním okolí Třebíče
   Pádová pole tektitů očima sběratele
   Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek
   Pozemský impaktní původ tektitů
   Primäre Indochinitformen und ihre Entstehung
   Přírodní tektitové glyptiky
   Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
   Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů
   Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
   Vltavínová spirála