Podrobnosti záznamu

Jméno
   Turčániová, Ludmila
Autor článku
   Magnezitové suroviny pre odsírovanie spalín v ČSFR
   Možnosti odvápňovania magnezitovej vsádzky pre chlorid-karbonátovú technológiu výroby čistého MgO
   Predúprava haldovaných oceliarenských slinkov pre osírovanie spalín