Podrobnosti záznamu

Jméno
   Turek, Vojtěch
Autor článku
   "An endocochleate experiment" in the Silurian straight-shelled cephalopod Sphooceras
   Colour pattern polymorphism in Silurian nautiloid Phragmoceras Broderip, 1839
   Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy
   Comments to Upper Wenlock zonal subdivisions in the Silurian of Central Bohemia
   The crinoid holdfast Lichenocrinus Hall, 1866 in the Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
   Fish trace fossil interpreted as a food gathering swimming trail from the Upper Carboniferous (Westphalian) of Bohemia
   K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc.
   K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc.
   LATE EMSIAN RUTOCERATOIDEA (NAUTILOIDEA) FROM THE PRAGUE BASIN, CZECH REPUBLIC: MORPHOLOGY, DIVERSITY AND PALAEOECOLOGY
   Long-legged lobopodian from Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic
   Memorial to Prof. Ivo Chlupáč, DrSc. (1931-2002)
   Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns
   Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
   Nové nálezy stop tetrapodů ve svrchnokarbonských sedimentech vnitrosudetské pánve
   Ortocerové vápence a hlavonožci hraničních poloh kopaninského a přídolského souvrství v činném lomu na Kosově u Berouna
   Paleontologické oddělení
   Poznámky k historii zájmu o české prvohorní hlavonožce a jejich studium v předbarrandovské éře
   Prof. Ivo Chlupáč DrSc. (1931-2002)
   Remarks to post-mortem behaviour of orthoconic shells
   Revision of the Pragian Rutoceratoidea Hyatt, 1884 (Nautiloidea, Oncocerida) from the Prague Basin
   RNDr. Josef Beneš (29.8.1927 - 19.2.2001)
   A Silurian oncocerid with preserved colour pattern and muscle scars (Nautiloidea)
   Trilobitenland Tsechien
   Variability of colour pattern and shell malformations in Silurian nautiloid Peismoceras Hyatt, 1884
   Výzkum klasické paleontologické lokality "Luh" ve skryjském kambriu
   Z nových přírůstků paleontologického oddělení Národního muzea v Praze
   Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
   Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení