Podrobnosti záznamu

Jméno
   Turek, Vojtěch, 1949-
Autor článku
   Apertural modifications in the Lower Devonian nautiloid Hercoceras (Cephalopoda, Oncocerida)
   Boionautilus gen. nov. from the Silurian of Europe and North Africa (Nautiloidea, Tarphycerida)
   Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy
   Exkurze do siluru a devonu velkého a malého Kavkazu
   Geopark Barrandien
   Hydrodynamic conditions and the benthic community of upper wenlockian calcareous shales in the western part of the Barrandian (Kosov quarry)
   K osmdesátinám RNDr. Radvana Horného, CSc.
   Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns
   On some epizoans of Mollusc shells from the Upper Silurian (Přídolí) of the Barrandian area
   "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
   Paleoichnologie - perspektivní směr současné paleontologie
   Systematic position and variability of the Devonian nautiloids Hercoceras and Ptenoceras from the Prague Basin (Czech Republic)
   Unikátní nález silurských flexibilních krinoidů, přisedlých na schránku orthokonního nautiloida
   Variabilita schránek některých silurských a devonských nautiloidů s poznámkami k jejich systematickému zařazení