Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tvrdý, Jaromír
Autor článku
   A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
   Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion)
   Fluorapofylit z Vlastějovic
   Geochemie karlovarských kaolínů
   Geochemistry and Petrology of Alkaline Dyke Rocks of the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mountains, ČSSR
   Geochemistry of the dyke rocks of the Roztoky n. Labem area (České Středohoří Mts., Czechoslovakia)
   Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
   Historie dobývání rud v Slavkovském lese
   Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
   Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
   Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
   Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
   Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
   Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
   Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
   Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
   Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
   Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
   Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
   Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
   Nové zdroje cihlářských surovin na karlovarsku
   Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
   Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
   Rudní obvod Baîta Bihorului v Rumunsku
   Sekundární minerály z lokality Svatá Anna v Plané u Mariánských lázní
   Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
   Topotaktické srůsty rauenthalitu a phaunouxitu z Plané u Mariánských Lázní
   Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
   Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře