Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tylčer, Jiří
Autor článku
   Hodnocení rizikovosti skládek
   Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
   Matematický model dětmarovického výmolu v OKR na Ostarvsku
   Možnosti podzemního deponování kapalných odpadů
   Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
   Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
   Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst