Podrobnosti záznamu

Jméno
   Uher, Antonín
Autor článku
   Aragonit z Libníče u Rudolfova
   Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
   Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
   Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
   Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
   Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
   Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě