Podrobnosti záznamu

Jméno
   Uherčíková, Eva
Autor článku
   Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
   Palaeogeoecological development of the Dudváh floodplain on the basis of the pollen analysis (Slovakia)
   Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
   Rekonstrukce vývoje lesní vegetace na Žitném ostrově na základě pylové analýzy
   Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)
   Vývoj nivy Dudváhu