Podrobnosti záznamu

Jméno
   Urban, Halina
Autor článku
   Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku