Podrobnosti záznamu

Jméno
   Váňa, Tomáš
Autor článku
   The education trail "Kozí Hory - Libčice"
   K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
   Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
   Nález tetradymitu u Zduchovic
   Naučná stezka Kozí Hory - Libčice
   P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
   Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova
   Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova