Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vávra, Václav
Autor monografie
   Průvodce po geologických zajímavostech kraje Vysočina
Autor článku
   Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
   "Cave pearls" as a by-product of building constructions
   Fázové složení popílkových betonů
   Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
   Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech
   Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
   Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
   Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
   Kvantitativní fázová analýza ve směsích s obsahem elektrárenských popílků
   The method of internal standard in quantitative phase analysis of fly ashes and their composites
   The method of internal standard in quantitative phase analysis of fly ashes and their composites
   Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
   The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodusin - Bozetice at Milevsko
   The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
   Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
   Mineralogie granitoidů Rudné hory.
   Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Modal analysis of clinker: solutions and constraints
   Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk)
   Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce
   Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech
   Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium
   Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
   Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
   Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
   Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
   Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
   Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
   Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
   Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem)
   Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
   Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník
   Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
   Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru
   Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
   Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
   Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá p. Pradědem)
   Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
   Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
   Straw stalactites from building constructions
   Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu.
   Výskyt a léčba relapsu dětské akutní lymfoblastické leukémie v České republice v letech 1990-2000
   Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
   Základy digitálních dokumentačních technik a možnosti jejich využití