Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vávra, Václav, 1971-
Autor článku
   "Cave pearls" as a by-product of building constructions
   Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
   The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
   Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
   Modal analysis of clinker: solutions and constraints
   Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
   Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
   Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
   Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
   Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
   Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
   Straw stalactites from building constructions
   Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
   Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory