Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vít, Jan
Autor monografie
   Amatérská jeskyně
   Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách
   Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua
   Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones
   Excursion Guide
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90B
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101B
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Geologická mapa Brna a okolí
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
   Geomorfologická mapa - poušť Sečura
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
   Inženýrsko-geologická mapa 25-34-12 Luhačovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
   Inženýrsko-geologická mapa 25-34-17 Kladná-Žilín - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
   Inženýrsko-geologická mapa 25-34-18 Rudimov - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
   Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Chira Bajo)
   Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo)
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon
   Mapa de riesgos naturales (Chira Bajo)
   Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo)
   Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
   Mapa Geomorfológico de Desierto Sechura
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků
   SVAHOVÉ DEFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE - oblast Zlínsko
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
   Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-112 Jedlová
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-131 Nové Město na Moravě
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-132, Dalečín
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-133 Bobrová
   Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. List 14-334 Polička
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Odkrytá geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 14-421 Velké Losiny
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 23-222 Krucemburk
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, mapa inženýrskogeologického rajónovaní, 24-324 Brno-sever
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 14-234 Hanušovice
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
   Žďárské vrchy
Autor článku
   Clay Minerals of the Fluvial Cave Sediments (Northern Part of the Moravian Karst)
   A complex study of the Holštjnská cave deposit (Moravian Karst, Czech Republic)
   Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
   Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holštejn Valley Cenozoic history (Czech Republic)
   Dating of the Holštejská Cave deposits and their role for reconstruction of Moravian Karst Cenozoic history (Czech Republic)
   Dating of the Holštejská Cave sediments (Moravian Karst)
   Datování sedimentů holštejnské jeskyně
   Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia)
   Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice
   Dendrochronologische und radiometrische Bearbeitung subfossiler Baumstämme aus Mohelnice, Nordmähren
   Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data
   Development of the Amatérská (Amateur) Cave during the Cenozoic
   Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
   GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
   Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru)
   GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE PIURA RIVER FLUVIAL FAN, NORTHERN PERU, PRELIMINARY STUDY
   Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
   Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
   Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
   The Moravian Karst in time and space - 2) Cenozoic history
   Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
   Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
   Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)
   Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
   Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
   Paleontological and sedimentological evidences of NW-SE trending faults in the northern vicinity of Brno City
   Předběžné výsledky studia vztahu subfosilních kmenů a fluviálních sedimentů na lokalitách Osek nad Bečvou a Tovačov-Annín
   Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru)
   Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna
   Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
   Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně
   Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
   Slope movements in the Eastern Moravia (Outer Western Carpathians)
   Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes
   Tektonická stavba jeskynního systému Piková dáma - Spirálka
   Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny
   Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
   U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně (23-24, Protivanov)
   Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
   Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
   Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
   Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
   Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních
   Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně