Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vítek, Jan, 1946-
Autor článku
   50 let rezervace Prachovské skály
   Andezitové výchozy v pohoří Vtáčnik
   Araukarity v Nové Pace
   Atraktivní travertinové vodopády
   Azory - ostrovy na třech deskách
   Bezděčínské a Hodkovické skály
   Bohuňovské skály v údolí Křetínky
   Borek je na Lysém vrchu
   Briestené-Pružina
   CHPV Na skalách u Rabštejnské Lhoty
   Chráněná kamenná moře na středním Slovensku
   Chráněná příroda u Bicazu v Rumunsku
   Chráněné geologické výtvory v Cerové vrchovině
   Čertova kazatelna
   Čertův kámen pod Melechovem
   Dreveník pod drobnohledem
   Drobné nekrasové jeskyně v údolí Doubravky na Chotěbořsku
   Duny u Sváravy
   Dutý kámen a Orgel
   Galerie skalních hřibů
   Galerie skalních jehel
   Gamrig
   Geodiverzita ostrovů Réunion a Mauricius
   Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
   Geologické zajímavosti CHKO Veľká Fatra
   Geomorfologie andezitových skalních útvarů v pohoří Vtáčnik
   Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
   Geomorfologie pískovcového reliéfu vrchu Lada u Adršpachu
   Geomorfologie skalních útvarů v Keprnické hornatině
   Geomorfologie vrchu Hůra u lázní Bělohrad
   Georeliéf vulkanického ostrova Madeira
   Girlandové půdy na Zuberci
   Hápova skála pod Velkými Pasekami
   Hermanovské skály
   Hradec nad Hradcem
   Hradisko a zámeček v Budislavi
   "Hrobky" na Skutečsku
   K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
   Kamenec v Orlických horách
   "Kameny" : ozdoba našich hor
   Kapucínské skály
   Karbon není jen uhlí
   Kočičí skály
   Kopýtko u Černé hory
   Kornati - pohoří v moři
   Kornati a Telašcica
   Kouzlo slepeného kamení
   Krajinou dávných sopek
   Krajinou Triglavského národního parku
   Krása súľovských slepenců
   Kryogenní modelace královy skály v Nízkých Tatrách
   Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
   Křemencové kamýky na Pardubicku
   Ledovcové obří hrnce
   Lupčianský skalní hřib
   Meandry Struhy - chráněný přírodní výtvor na Pardubicku
   Melafyrové skály na Strážníku
   Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny
   Migmatitový skalní útvar v severní části Studeného v Orlických horách
   Mikroformy v neovulkanitech Cerové vrchoviny
   Mikroformy zvětrávání hornin
   Nad plážemi Makarské riviéry
   Nekrasové jeskyně v Cerové vrchovině
   Některé příklady odlučnosti výlevných vyvřelin na Slovensku
   Novopacké vodopády (CHPV Sýkornice)
   Obětní mísy i Krkavčí lázeň
   Obětní skalní mísy i v pískovcích?
   Okna a brány v Adršpašsko-teplických skalách
   Ostrá Horka
   Osturnianske jezero
   Pastýřské skalky v Krowiarkách
   Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
   Písečné přesypy na Pardubicku
   Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
   Pískovcové útvary v Žitavské hornatině v NDR
   Pískovcové útvary v Žitavských horách
   Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
   Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
   Povrchové tvary v devonských vápencích Ludmírovské vrchoviny
   Povrchové tvary v jižní části Súlovských vrchů
   Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
   Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
   Pozoruhodné geologické lokality Pardubicka
   Pozoruhodné skalní výchozy na Plzeňsku
   Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
   Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
   Příspěvek ke geomorfologii chráněných přírodních výtvorů Ostaš a Kočičí skály
   Půlstoletí některých geologických rezervací
   Radostínské rašeliniště a jeho bifurkace
   Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
   Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
   Skalní a zemní pyramidy
   Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
   Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
   Skalní útvary na Janském vrchu v Jestřebích horách
   Skalní útvary Na Skalném v Hostýnských vrších
   Skalní útvary v Moravském krasu
   Skalní útvary v permských sedimentech severně od Trutnova
   Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
   Skalní výchozy neovulkanitů v kremnických vrších
   Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
   Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
   Skály Koukalky u Chotěboře
   Skály pod Čiernou horou
   Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
   Sopečnou krajinou Kapverdských ostrovů : souostroví "čertových zdí"
   Studenské skály - typická ukázka mrazových srubů
   Svahové deformace na fonolitovém vrchu Malý Stožec v Lužických horách
   Syenitové skály u Pocoucova
   Škrapy ve vápencích Pavlovských vrchů
   Třebovské a hnátnické stěny
   Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
   Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve
   Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
   Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
   Typy krápníkových útvarů
   Typy pseudokrasových tvarů v pískovcích České křídové pánve
   Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě
   Údolí Lubě
   V ledovcovém podzemí švýcarských Alp
   V suterénu Vulkánovy dílny : podivuhodný svět sopečných jeskyní
   Veporské skalky
   Vernárska Tiesňava
   Volyň na Moravě
   Vulkanický reliéf ostrova Sao Vicente
   Výchozy metamorfitů orlicko-sněžnického krystalinika na Králickém Sněžníku a Śnieżniku
   Vysoká skála v údolí Hodonínky
   Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
   Zajímavá ukázka zvětrávání dolomitu
   Zajímavé tvary zvětrávání ruly u uhelné Příbrami
   Zapomenutý vrch Hejda
   Zvrásněná tvář země
   Žižkovy maštale
   Žulová krása Jizerských hor
   Žulové útvary v Semihoří
   Žulovskou pahorkatinou