Podrobnosti záznamu

Jméno
   Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (08.04.1997-09.04.1997 : Ostrava, Česká republika)
Konference článku
    Časově-frekvenční analýza seizmického signálu
    Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole
    Navázání stupnice měřených rychlostí kmitání na podnikový etalon
    Poznámky k monitorování seismického efektu trhacích prací na Chomutovsku
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Výpočet součinitele přenosu K ze záznamů trhacích prací z lomu Kotouč-Štramberk