Podrobnosti záznamu

Jméno
   Všianský, Dalibor
Autor článku
   Aplikace vysokoteplotní rtg-difraktometrie v cementářství
   Bertrandit a další minerály Be
   Bertrandit a další minerály Be
   Examination of argillaceous calcareous sandstones from the Czech Republic used as a medieval building material
   Fázová analýza slínku portlandského cementu a aplikace rtg-difraktometrie v cementářském průmyslu
   Geovisualization of aggregates for AAR prediction and its importance for risk management
   Geovisualization of Aggregates for AAR Prediction and its Importance for Risk Management
   Hydration of clinkers with phosphorus incorporated in the structure of Ca silicates
   IIdentification of concrete deteriorating minerals by polarizing and scanning electron microscopy
   Influence of PCE superplasticizers on PC/GGBS cement
   Influence of the alternative admixtures on the used cement composites properties
   Methodology of historical and recent pottery technological processes examination
   The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
   The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
   New findings on the ceramic petrography of the Loštice pottery
   Optical and scanning electron microscopy of concrete deteriorating minerals of these methods to crisis management.
   Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
   RTG-difraktometrické metody fázové analýzy slínků a cementářských surovin
   Sledování vlastností směsí portlandského a hlinitanového cementu
   Stellerit and other exotic anthropogeneous minerals
   Superplastifikátory v cementu s vápencem
   Vlastnosti směsí portlandského cementu s mletou granulovanou vysokopecní struskou při použití superplastifikátorů na bázi PCE
   Vliv PCE superplastifikátorů na směsi cementu s vápencem
   Vliv superplastifikátorů na bázi polycarboxylatetheru na směsi portlandského cementu s vápencem
   Vysokoteplotní rtg-difraktometrie jako nástroj vizualizace výpalu slínku a vápna