Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vašátko, J.
Autor monografie
   Jeskyně
   Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
Autor článku
   Comparative study of karst landscapes in Bohemia and Moravia
   Czech Republic
   Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu
   Život v jeskyních
Editor monografie
    Měkkýši Moravského krasu
    Měkkýši Moravského krasu
    Měkkýši Národního parku Podyjí