Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vašíček, Zdeněk
Autor monografie
   Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
   Lower Cretaceous Ammonites 3. Bochianitoidea, Protancyloceratoidea, Ancyloceratoidea, Ptychoceratoidea
   Lower Cretaceous Ammonites. 4., Boreophylloceratoidea, Phyllocetatoidea, Lytoceratoidea, Tetragonitoidea, Haploceratoidea including the Upper Cretaceous representatives
   Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
   Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života
Autor článku
   Ammonite stratigraphy of the pre-Albian Lower Cretaceous formation of the Western Carpathians (Czech and Slovak Republics)
   Ammonite zonation for the Lower Cretaceous of the Mediterranean Region; basis for the stratigraphic correlations within IGCP-Project 262
   Ammoniten des Desmoceratentyps aus Ablagerungen der Hauterive-Barréme-Grenze von der Lokalitaet Lietavská Lúčka bei Žilina (Westkarpaten, Križna Decke)
   Ammonites, aptychi, nanno- and microplankton from the Lower Cretaceous Pieniny Formation in the "Kysuca Gate" near Žilina (Western Carpathian Klippen Belt, Kysuca Unit)
   Ammonites (Phylloceratina, Lytoceratina and Ancyloceratina) and organic-walled dinoflagellate cysts from the Late Barremian in Boljetin, eastern Serbia
   Ammonoids (Desmoceratoidea and Silesitoidea) from the Late Barremian of Boljetin, eastern Serbia
   Ammonoids from the Aptian (Lower Cretaceous; Upper Austria) of the Northern Calcareous Alps
   Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
   Aptian and Albian ammonites in the Western Carpathians (the Czech and Slovak Republic)
   Aptychi and stratigraphy of the Lower Cretaceous in the Western Carpathians : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992
   Aptychi from the Lower Cretaceous strata along the Río Argos (Caravaca, SE Spain)
   Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
   The Barremian Stage
   Barrenian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
   Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
   Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r.1993 (vnější Karpaty, tithon-spodní valangin)
   Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
   Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
   Biostratigrafičeskoje sopostavlenije goteriva i barrema Gruzii i Zapadnych Karpat
   Biostratigraphische Daten aus der Schrambach- und Tannheim-Formation der Frankenfelser Decke der Weyerer Bögen (Unterkreide, oberösterreichische Kalkalpen)
   Biostratigraphy and Facies of Upper Jurassic-Lower Cretaceous pelagic carbonate sediments (Oberalm-, Schrambach- and Rossfeld-Formation) in the Northern Calcareous Alps, South of Salzburg
   Cenomanian Ammonites from the Bohemian Cretaceous Basin
   Die Cephalopoden aus den Rossfeldschichten der Reichraminger Decke (Obervalanginium, oberösterreichische Kalkalpen)
   Comments on some new occurrences of heteromorph ammonites in the Lower Cretaceous (late Valanginian-early Barremian) of the Eastern Alpine and Western Carpathian Systems
   Coniacian ammonites from Štíty in Moravia (Czechoslovakia)
   Contribution to the knowledge of some small Early Barremian ammonites from the Silesian Unit (Outer Carpathians, Czech Republic)
   Contribution to the systematics of Lower Cretaceous ribbed aptychi
   Cretaceous oceanic red beds in the Outer Flysch Carpathians of the Czech Republic
   Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
   Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians of Czech Republic
   Dolomitization in the diagenetic history of the Štramberg limestones
   Dosud nepopsaní amoniti barremu a bazálního aptu Slezské jednotky (vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Early Aptian ammonites from the top of the Maiolica and the anoxic "Selli level" (Lombardy, Southern Alp)
   Early Berriasian Ammonites from the Štramberk Limestone in the Kotouč Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone of Kotouč quarry (Outer Carpathians, Silesian Unit, Štramberk, Czech Republic)
   Early Cretaceous sedimentary changes in West-Carpathian area
   Early Cretaceous stratigraphy, palaeogeography and life in the Western Carpathians
   Environment fauna and paleogeographic importance of the Berriasian limestones from the Vigantice tectonic slice in the Outer Western Carpathians
   Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě
   Exkurzní průvodce
   Fauna
   Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
   Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
   Glówne elementy paleogeograficzne Zachodnich Karpat Zewnetrznych v późnej jurze i wczesnej kredzie
   Górnojurajsko-dolnokredowe skaly macierzyste w zachodniej czesci Karpat fliszovych
   The Hauterivian Stage
   Hauterivian/Barremian boundary in the Western Carpathians
   Heteromorfní amoniti spodnokřídových souvrství centrálních Karpat Slovenska
   Historie paleontologických výzkumů frýdeckého souvrství v okolí Frýdku-Místku (podslezský příkrov, Vnější Západní Karpaty)
   Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Integrated biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Strážovské vrchy, Western Carpathians)
   K mikrofaunistickému výzkumu porubských vrstev v ostravsko-karvinském černouhelném revíru
   K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika)
   Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
   The last lamellaptychi in the Hauterivian sequence of the Krížna Nappe, Central Western Carpathians
   Late Valanginian-Hauterivian cephalopod fauna from the Stara Planina Mountain (eastern Serbia)
   The Leptoceratoidinae: small heteromorph ammonites from the Barremian
   Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej cześci Karpat Zewnetrznych (propozycja do dyskusji)
   Lower Aptian Ammonites from the Medziholie locality (the Malá Fatra Mountains, Slovakia)
   Lower Cretaceous ammonite and dinocyst biostratigraphy and paleoenvironment of the Silesian Basin (Outer Western Carpathians)
   Lower Cretaceous Ammonoidea in the Podbranč quarry (Pieniny Klippen Belt, Slovakia)
   Mokrá Diera in the Javorová valley
   Nejmladší spodní karbon - spodní namur : (=serpuchov; včetně fauny sladkovodních a brakických horizontů ostravského souvrství)
   Nejmladší spodní karbon - spodní namur
   New fossiliferous locality in the Pieniny Klippen Belt in Myjava vicinity (Western Carpathians, Slovakia)
   A new Karsteniceras from the Barremian (Lower Cretaceous) of Colombia
   New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   The northernmost occurrence of the Lower Berriasian ammonite Pseudosubplanites grandis (Štramberk Limestone, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Notes on some rare Barremian/Aptian ancyloceratids from the Silesian Unit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
   Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná)
   Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
   Numeric classification of belemnites of the genus Duvalia (Bayle et Zeiller)
   Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878
   Die Oberkreide-Ammoniten (Maastricht) aus dem Abteufen des Einziehschachts der Grube Staříč (Unterschlesische Decke, Äussere Karpaten)
   Ohlédnutí za Prof. Ing. Otakarem Kumperou, DrSc.
   Ohlédnutí za prof.dr. Jostem Wiedmannem
   Palaeobiogeography of the early Cretaceous (pre-albian) cephalopod bearing formations of the Western Carpathians (Czech and Slovak Republic) and the Northern Calcareous Alps (Austria)
   Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
   Polomec Quarry
   Possible Boreal faunal immigration of the Lower Cretaceous ammonites into Outer Western Carpathians related to the global sea level changes
   Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Report on the 1st International Workshop of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the 'Kilian Group' (Lyon, 11 July 2002)
   Report on the 3rd International Meeting of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the "Kilian Group" (Vienna, Austria, 15th April 2008)
   Report on the 3rd international Workshop on the standard Lower Cretaceous ammonite zonation of the Mediterranean region
   Report on the 4th International Workshop of the Lower Cretaceous Cephalopod Team (IGCP-Project 362)
   Rochovica Section near Žilina
   Die Schrambach-Formation an ihrer Typuslokalität (Unter-Kreide, Nördliche Kalkalpen, Salzburg): Lithostratigraphische Formalisierung und "historische" Irrtümer
   Small Berriasian, lower Valanginian and Barremian heteromorphic ammonites from the Río Argos succession (Caravaca, southeast Spain)
   Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles (25-21 Nový Jičín)
   Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
   Stratigraphische Daten zur Unterkreide der Lunzer und Reichraminger Decke (Östliche Kalkalpen, Ober- und Niederösterreich)
   Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Übersicht der Mikroplankton- und Aptychen-Assoziationen von Oberjura Unterkreide der Krížna-Decke (Zentrale Westkarpaten)
   Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
   Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve
   Unterkreide-Ammoniten aus neu abgeteuften Schächten im Gebiet von Frenštát-Trojanovice (Äussere Karpaten, Silesische Einheit, ČSFR)
   Upper Permian Ammonoidea from Kurdistan, NE Iraq
   Utwory formacji wierzowskej na tle wcesnokredowych warunków sedymentacji w zachodnej cześci basenu protoślaskiego (Morawy, Republika Czeska)
   Utwory wczesnokredowego basenu protoślaskiego w polsko - czeskich Karpatach fliszowych
   Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc.
   Vzpomínka k nedožitým 75.narozeninám Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky CSc.
   Western Carpathians in the territory of the Czech Republic
   Zemřel prof. Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
   Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
   Zur Biostratigraphi der Schrambachschichten der Oisbergmulde bei Hollenstein a.d. Ybbs (Lunzer Decke, Kalkalpen, Niederösterreich)
   Zur Biostratigraphie der Schrambachschichten in der Reichraminger Decke (Unterkreide, oberösterreichische Kalkalpen)