Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vaškovská, Eugénia
Autor článku
   Changes of paleogeographical conditions and their reflection in the landscape types in Slovakia during the Quaternary
   Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
   Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
   Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
   Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
   Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
   Rádiouhlíkové datovanie pochovaných a fosilných pôd kvartéru západných Karpát
   Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladédo mpleistocénu v sprašovych pokryvoch na Podunajskej nížine