Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vaškovský, Imrich
Autor článku
   Changes of paleogeographical conditions and their reflection in the landscape types in Slovakia during the Quaternary
   Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
   Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
   Príspevok k tektonike územia velkej Bratislavy - juh
   RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný
   Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy
   Za RNDr. Karelom Žeberom, DrSc.