Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vacek, Jaroslav
Autor článku
   70 let Ústředního ústavu geologického
   Activity of the Geological survey, Prague in 1982
   Activity of the Geological survey, Prague in 1983
   Activity of the Geological survey, Prague in 1985
   Activity of the Geological Survey, Prague in 1986
   Activity of the geological survey, Prague in 1987
   Activity of the Geological Survey, Prague in 1988
   Comments to the project "Stratigraphy of the Czech Republic"
   Czechoslovakia on Geological Maps
   Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti
   Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
   Experimental study of failure history in jointed rock mass
   Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
   Horizontální řezy Českým masívem
   Jak dál v geologii?
   JUDr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, se dožívá šedesáti let
   Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě
   Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C
   Nový geologický časopis - Pangea
   Ohlédnutí za třiceti lety vývoje v ložiskové geologii (k zamyšlení a diskusi)
   Podobnost v hornické geotechnice
   Prognózní ocenění rudonosnosti Českého masívu
   Sedmdesát let geologického výzkumu v Československu
   Stabilitní problémy prostředí oslabeného stavebními aktivitami
   Stability problems of a medium weakened by construction works
   Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu
   Výpočet pevnosti horninového masívu metodou analýzy systémů puklin
   Zemřel RNDr. Ivan Tenčík