Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vaculíková, Lenka
Autor článku
   Characterization and differentiation of kaolins from selected Czech deposits using infrared spectroscopy and thermal analysis
   Characterization of Gypsum from quarry Kobeřice (Czech Republic)
   Characterization of mixed-layer clay minerals using FTIR spectroscopy and thermal analysis (TG/DTA)
   Characterization of the brown coal after microwave-assisted extraction
   Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
   Determination of chlorite, muscovite, albite and quartz in claystones and clay shales by infrared spectroscopy and partial least-squares regression
   Determination of the predominant minerals in sedimentary rocks by chemometric analysis of infrared spectra
   Effect of chlorides in coal charges on resultant coal tar mesophase properties
   Effect of Chlorides in Coal Charges on Resultant Properties of Tar Mesophase
   The effect of selected sandstone mineralogical composition on final thermal expansion
   Electrodeposition of mercury film on electrodes modified with clay minerals
   Electrodeposition of metals on clay modified electrodes
   Elektrody modifikované jílovými minerály
   Evaluation of mesophase properties by microscopy, thermal analysis and FT-IR spectroscopy
   Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
   Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
   Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
   Lithium and rubidium extraction from zinnwaldite by alkali digestion process: Sintering mechanism and leaching kinetics
   Olivine as industrial abrasive for high-speed water jet technology
   Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody
   Properties of carbonisation products obtained from impregnated coal
   Příprava a vlastnosti mezofáze ze vzorků černouhelné smoly
   Removal of arsenate and selenite from aqueous solution using nano-amorphous iron-titanium hydrous oxide
   Sorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonit
   Sorpční vlastnosti jílových minerálů
   Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
   Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
   Srovnání metod studia sorpčních vlastností montmorillonitu
   Thermal behaviour of organically modified clays
   Thermal Behaviour of Selected Marble Samples
   Thermal behaviour of synthetic pyroaurite-like anionic clay
   Vliv měřících technik a velikosti částic na charakter infračervených spekter jílových minerálů