Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vaishar, Antonín
Autor monografie
   České a slovenské regiony na počátku třetího milénia
   Dačice
   Dolní Kounice
   Dubňany
   Encyklopedie obcí Moravy a Slezska. Díl 1
   Encyklopedie obcí Moravy a Slezska. Díl I
   Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
   Geografie malých měst 2003
   Geografie malých měst 2004
   Geografie malých měst 2005
   Geografie malých měst
   Geografie malých měst
   Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
   Geografie malých moravských měst I
   Holešov
   Klimkovice
   Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice
   Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
   Město a povodeň
   Město Brno v širších souvislostech
   Orlicko - region v pohraničí
   Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I
   Regional Geography and its Applications
   Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje
   Soubor kartogramu o zemedelstvi v okresech Ceske republiky
   Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
   Soupis měst a obcí České republiky 1994. Soupis měst a obcí České republiky 1994.
   Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
   Vranov nad Dyjí/Jemnice: region v transformaci
Autor článku
   The 3rd Moravian geographical conference CONGEO ď99: regional prosperity and sustainability, Slavkov u Brna, Sptember /6-10./ 1999
   10 Years of Brno Branch of Institute of geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
   The 28th International Geographical Congress THE HAGUE 1996
   53. něměcký geografický den
   Air pollution and health in the territory of Czech Republic
   Aktivity pracovišť AV ČR v příhraničním regionu Sdružení obcí Orlicka
   Aktuální demografický vývoj v českém pohraničí
   Bilance obyvatelstva mikroregionů Žamberku a Králík.
   Border Administrative Units in the Czech Republic
   Brno jako středisko administrativního regionu
   Brno v globálním světě
   Bystřice nad Perštejnem a útlum těžby uranu
   Changes in Intravilans of Moravian Towns at the Beginning of the Transition
   Changes of the Czech Village after 1990
   Consequences of post-war ethnically based population exchange in the Czech borderland for the regional development
   Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: Case study - The Javorník Area
   The course of transformation in marginal rural regioins: The basin of middle Dyje river - a case study
   Cross-Border Region Králíky - Międzylesie
   The Cultural and Economic Conditions of Decision - Making for Sustainable City. Case Study: Brno
   Cyklotrasy umožní turistiku až do podzimních dnů
   Demografický vývoj malých moravských měst
   Demographic Prognoses for Some Seats in the Ostrava Region
   Development of the settlement system in the Ostrava agglomeration and possibilities of its restructuring
   Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
   Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov
   Economic revitalization in protected landscape areas
   The Environment and Sustainable Development in the New Central Europe: Austria and its Neighbors
   Ethnic, Religious and Social Problems of Frontier Districts in the Czech Republic
   Floods in Moravia 1997 and regional development
   Floods in the Morava river basin in 1997 and their consequences for the social system
   Frenštát pod Radhoštěm: the Town of Mining or the Town of Tourism?
   Gegenwärtige Zustand der Abfallwirtschaft in der Tschechischen Republic
   Geografická charakteristika města Miedzylesie
   Geografie malých měst
   Geografie malých moravských měst
   Geografie malých oblastí
   Geography and Urban Environment
   Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
   Geography of Small Towns
   Globalizace a její vliv na rozvoj Brna
   Globalizace v geografii na příkladu Brna
   Health, Environment and Development
   Human Impact on Natural Environment
   Influence of higher education and science on physical strucutre of the city of Brno
   Institute of regional geography in Leipzig
   Jak vnímají obyvatelé sociální a ekologická rizika provozu JE Dukovany a dalších technických děl v území?
   Jemnice : the role of a small town in the present stage of transformation
   Jemnice si získá milovníky historie
   Landscape of small Moravian towns
   Landscape, Settlement and Floods in the Hanušovice/Jindřichov Model Region (Northern Moravia)
   Level of sustainability in Moravian small towns
   Lidé na jihozápadní Moravě dávno srostli s krajinou
   Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení
   Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava river basin
   Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
   Malé obce v evropském kontextu
   Marginal regions in Moravia: trasformation of the social and economic system and its consequences
   Marginalizace moravsko-slovenského pohraničí
   Město Brno z pohledu etnologie, geografie a sociologie
   Metody a přístupy regionálně geografické syntézy
   Microregional development in border regions of Czechia
   Mobilizing Reurbanization on Condition of Demographic Change
   Modelové oblasti
   Morawy - kraina nieznana?
   Naučme se žít s rizikem povodní
   New Prosperity for Marginal Regions in Moravia?
   New prosperity for rural regions
   Obytné prostředí a územně funkční struktura
   Obytné prostředí v subcentrálních částech evropských velkoměst
   Opinions of inhabitants on the social situation in the regioin of Vranov nad Dyjí - Jemnice (SW Moravia)
   Orlicko v pohraničí
   Osídlení a povodňové riziko
   Otevření hranice zaskočilo záchranáře
   Perception of the Dukovany Nuclear Power Plant by local population
   Population Development in the Ostrava Region: Some Aspects and Current Trends
   Possibilities for the multifunctional development of rural regions in the Czech borderland
   Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
   Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
   Povodně a osídlení
   Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
   Povodňové riziko a osídlení na Hanušovicku
   The present demographic situation in Czechia and its trends
   Problems of European inner cities and their residential environments
   Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
   Prostorove planovani a regionalni rozvoj - vyzvy a alternativy pro stredni a vychodni Evropu v 90. letech
   Recent functional changes in a mixed residential/industrial area of the Eastern part of the Brno inner city
   Region Kunštátu na Moravě - vnitřní periferie České republiky
   Regional atlases and atlases of big cities
   Regional Geography is Dead. Long Live Regional Geography!
   Regional geography of small towns. Case study Luhačovice
   Regional Periphery. What does it mean?
   Restrukturalizace Ostravy: předpoklady a bariéry
   Reurbanizace vnitřních měst evropských velkoměst druhého řádu
   Rozvojové možnosti venkovských mikroregionů valašské části moravsko-slovenské hranice
   Rozvojové zájmy českého pohraničí (například Orlicka)
   Rozvojové zájmy území Orlicka ve světle regionální a environmentální politiky
   Rural borderland of Czechia
   Rural geography and environment
   Salzburg Congress of Urban Planning and Development
   Settlement problems in the Czech borderland
   Situation of the countryside in the mountain part of the Czech-Polish borderland
   Small towns: and important part of the Moravian settlement system
   Small towns as a specific phenomenon of the settlement system - case study Moravia
   Small towns as centers of rural micro-regions
   Small towns as centres of rural micro-regions
   Social development of ecologically sensitive rural areas: case studies Moravian Karst (¨Czechia) and Devetashko Plato (Bulgaria)
   Sociální aspekty životního prostředí ve městě
   Sociální souvislosti povodní na Moravě 1997
   Socio-spatial Consequences of Demographic Changes in East Central European Cities
   Socioenvironmentální charakteristiky mikroregionu Králicko
   Some topical challenges for the geography of Czech settlements
   Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst
   Sozial-ökonomische Transformation des ländlichen Raums derTschechischen Republik und der Slowakei
   Specific development of small moravian towns at the beginning of new millenium
   The split-up of Czechoslovakia: some consequences
   Der Strukturwandel der Kleinstädte in Mähren
   Suburbanization in small towns - case study Modřice near Brno
   Sustainable Development in Moravia: An Interpretation of the Role of the Small-Town Sector in Transitional Socioeconomic Evolution
   Sustainable Development of Small Towns: a Slovenian-Moravian Comparative Methodological Approach
   Symposium "Ethnicity and Geography"
   Šance občanů odlehlých obcí jsou na trhu práce minimální
   Theoretical background to sustainability issues in small towns
   The town of Brno: functions, prospects, environment
   Transformace společnosti a změny územně funkční struktury měst
   Transformation in marginal regions: the example of middle Dyje region
   Typology of Border regions in Czechia
   Typology of small towns
   Überprägung der rämlichen Wirtschaftstruktur der Tschechoslowakei durch den Sozialismus
   Úloha malých měst v systému osídlení Moravy
   Úloha regionální geografie v současné geografii
   Urban and Rural Geography in Paris
   Urban Environment in European Big Cities
   V okolí řeky Dyje je rušno především v době letní sezóny
   Venkovské osídlení a udržitelnost
   Verlauf und Konsequenzen der Transformation in marginalen ländlichen regionen in der Tschechischen Republic
   Vize a perspektivy malých moravských měst
   Vnímání česko-rakouského a česko-slovenského pohraničí lokální populací
   Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálníhorozvoje v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice
   Vývoj populace České republiky 1990 - 1995
   Vývoj populace České republiky 1990-1995. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
   Vývoj služeb v malých moravských městech po roce 1990
   Významné světové výzkumné instituce a informační zdroje zabývající se povodněmi z regionálního hlediska
   Die Wahrnehmung der tschechisch-slowakischen und tschehich- osterreichischen grenze durch die lokale bevolkerung
   Zvláštnosti kvality života v malých městech
Editor monografie
    Časovo-priestorové aspekty tranformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
    Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
    Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografie malých měst
    Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně
    Geografie malých měst 2004
    Geografie malých měst 2005
    Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně
    Geografie malých moravských měst I
    Geography in Europe of Regions
    Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005)
    Investigating European Countryside
    Multifunctional Rural Development
    Nature and society in regional context
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází