Podrobnosti záznamu

Jméno
   Valečka, Jaroslav
Autor monografie
   Bohemia, Excursion Guidebook. - Annual mmeting of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Prague June 1st, 2000 - June 9th, 2000
   Comments on the Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000
   České Švýcarsko. Böhmische Schweiz. Bohemian Switzerland. Zur Geologie der Nationalparks der Tschechischen Republik. Geology of National Parks in the Czech Republic
   České Švýcarsko. Geologie národních parků České republiky
   Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
   geologická mapa 02-24 Nový Bor
   geologická mapa 02-41 Ústí nad Labem
   geologická mapa 03-13 Hrádek nad Nisou
   Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-23 Děčín
   Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice
   Geologická mapa Lausitz-Jizera-Karkonosze (bez kenozoických sedimentů) 1 : 100 000
   Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
   Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
   Hrady Čech a Moravy, z čeho jsou a na čem stojí
   Hydrogeologie české křídové pánve
   International Union for Quaternary Research, Commission for the study of Holocene, Bohemian Field Conference, September 10-12, 2000, Prague, Excursion Guidebook
   Lusatian Mountains
   Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností
   Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe v okresu Děčín. geologická mapa v měř. 1:10 000
   Stanovisko ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek
   Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje
   Tiské stěny (Studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezectvím)
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-142 Stochov
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-123 Hřivice
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-124 Panenský Týnec
   Úštěk, Ústecký kraj: Ulice Údolní - rekognoskace a zhodnoení rizika zřícení pískovcových bloků
   Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Srbská Kamenice - stanovení podmínek
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí-03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky list 03-341 Kněžmost
Autor článku
   A.E. Reuss, křídový stratigraf a paleontolog
   August Emanuel Reuss a jeho význam pro stratigrafický a paleontologický výzkum české křídové pánve
   Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
   The Cenomanian and Turonian Aquifers of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
   Examples of important geological localities from the Sudety area (Czech Republic)
   Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
   Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
   Juditin most v Praze a
   Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve
   Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
   Křídové sedimenty na krystaliniku v Opárenském údolí
   Křídové sedimenty na území listu 03-341 Kněžmost
   Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
   Křídové sedimenty na území Přírodního parku Džbán - některé zajímavé fenomény
   Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
   Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
   Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
   Nová tělesa terciérních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží
   Oparenské slepence: perm nebo křída?
   Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
   Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
   Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
   Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze
   Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
   První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi
   Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
   Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí
   Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří
   Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji
   Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
   Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice
   Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Přihrazských skal v Českém ráji
   Tectonic setting of the Ohře/Eger Graben between the central part of the České středohoří Mts. and the Most Basin, a regional study
   Upper Permian-Upper Cretaceous
   Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách