Podrobnosti záznamu

Jméno
   Valečka, Jaroslav, 1943-
Autor článku
   A chemostratigraphical correlation of Turonian sediments in the Bohemian Cretaceous Basin
   Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
   Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
   In memoriam RNDr. Jitky Hercogové, CSc.
   Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
   Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice) (02-223 Mikulášovice)
   Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
   Litoeventy v české křídové pánvi
   Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
   Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
   Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
   Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
   Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
   Oparenské slepence: perm nebo křída? : (02-43 Litoměřice)
   Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
   Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
   Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
   Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
   Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
   Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín)
   Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
   Sedimentologie svrchní křídy v Králickém příkopu
   Sedimentology, stratigraphy and cyclicity of the Jizera Formation (Middle-Upper Turonian) in the Děčín area (N Bohemia)
   Storm surge versus turbidite origin of the coniacian to santonian sediments ion the eastern part of the Bohemian cretaceous basin
   Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
   Svrchní křída ve vrtu Volfartice Vf-1
   Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)