Podrobnosti záznamu

Jméno
   Valigurský, Leoš
Autor monografie
   Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
   Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín: závěrečná zpráva
   Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace
   Svahové deformace v České republice
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006
   Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou
Autor článku
   Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
   Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
   Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
   A Model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
   A Model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
   Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
   Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
   Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
   Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří
   Vodní nádrže a jejich vliv na životní prostředí
   Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy