Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vaněček, Mirko
Autor monografie
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná
Autor článku
   Ekonomika primárních zdrojů stříbra
   Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
   Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
   Gold-Bearing Mineralization Hosted by Black Slates : Example from Bohemian Massif (Czechoslovakia)
   Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
   Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
   Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
   K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
   Kondice a světové ceny nerostných surovin
   Mapa nízkopotenciálních geotermálních zdrojů České republiky
   Metallogenesis. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
   Metallogeny of the Bohemian Massif
   Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
   Polymetalic deposits of the Zlaté Hory ore district
   Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
   Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
   Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
   Rozloučení s RNDr. Petrem Květoněm
   Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
   Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná