Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vavrdová, Milada
Autor článku
   The acritarch succession in the Klabava and Šárka formations (Arenig-Llanvirn): evidence for an ancient upwelling zone?
   Acritarchs and plate tectonics
   Acritarchs assemblages in the Arenig Series of the Prague Basin, Czech Republic
   Affinities of Late Devonian Acritarchs from the Madre de Díos Basin, Northern Bolivia: Evidence for Plate Tectonic Interaction between Eastern Laurentia and Western Gondwana?
   Affinities of the Late Devonian acritarchs from the Madre de Díos basin, northern Bolivia: Evidence for a plate tectonic interaction between Eastern Laurentia and western Gondwana?
   Akritarcha kambrického stáří z bazálních klasik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
   Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
   Amphitheca isaacsonii gen. et sp. nov. (Acritarcha) from the Ananea Formation (Silurian/Devonian transition), southern Peru
   Baltica-related acritarchos from Southern Moravia (Early Cambrian)
   Baltica-related acritarchs from southern Moravia (Early Cambrian)
   Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie
   Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie
   Benthic microfossils from the Teplá-Barrandian Late Proterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
   Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
   The Brunovistulicum: assumptions and data,
   The Brunovistulicum: assumptions and data
   Coenobial acritarchs and other palynomorphs from the Arenig/Llanvirn boundary, Prague basin
   Devonian-Carboniferous boundary at Lake Titikaka, Bolivia: Preliminary results
   Early Cambrian Acritarcha from sediments underlying the Devonian in Moravia (Měnín 1 borehole, Czech Republic)
   Early Cambrian Acritarcha from sediments underlying the Devonian in Moravia (Měnín 1 borehole, Czech Republic)
   Early Cambrian Siliciclastic Sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their Paleogeographical Constraints
   Early Devonian palynomorphs from the Dvorce-Prokop Limestone (Barrandian region, Czechoslovakia)
   Early Ordovician acritarchs from the locality Mýto near Rokycany (Late Arenig, Czechoslovakia)
   Early Ordovician provincialism in acritarch distribution
   Early Paleozoic Evolution of the Barrandian Terrane, Bohemian Massif, Czech Republic: paleotectonic implications of sedimentary, fossil and volcanic record
   Early Paleozoic evolution of the Barrandian Terrane Bohemian Massif, Czech Republic: paleotectonic implications of sedimentary, fossil and volcanic record
   Excystment opening and the affinities of acritarchs
   Excystment opening and the affinities of Acritarchs
   Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
   Further Acritarchs and terrestrial plant remains from the Late Ordovician at Hlásná Třebaň (Czechoslovakia)
   Further palynomorphs of Early Cambrian age from clastic sediments underlying the Moravian Devonian (borehole Němčičky-3)
   Further palynomorphs of Early Cambrian age from clastic sediments underlying the Moravian Devonian (borehole Němčičky-3)
   Late Devonian (Famennian) Glaciation in Western Gondwana: Evidence from the Central Andes
   Late Devonian (Famennian) Glaciation in Western Gondwana: Evidence from the Central Andes
   Late Famennian Phytogeographic Provincialism: Evidence for a Limited Separation of Gondwana and Laurentia
   Late Famennian Phytogeographic Provincialism: Evidence for a Limited Separation of Gondwana and Laurentia
   Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
   Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
   Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
   Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
   Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
   Microfossils in carbonaceous cherts from Barrandian Neoproterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
   Microfossils in carbonaceous cherts from Barrandian Neoproterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
   Microfossils in Late Proterozoic silicites from Western Bohemia, Czechoslovakia
   Microfossils in the Proterozoic silicites
   Nejstarší organismy naší planety
   Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
   New acritarchs and miospores from the Late Ordovician of Hlasná Třebaň, Czechoslovakia
   New genera of Acritarchs from the Bohemian Ordovician
   Organic-walled microplankton from the Upper Devonian Albergaria-a-velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications
   Organic-walled microplankton from the Upper Devonian of the Albergaria-a-Velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications: preliminary results
   Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W. Portugal)
   Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W Portugal)
   Palynology of selected Devonian strata, Western Gondwana
   Palynology of the Devonian (Lochkovian to Tournaisian) sequence, Madre de Dios Basin, northern Bolivia
   Palynology of the Devonian (Lochkovian to Tournaisian) sequence, Madre de Díos Basin, northern Bolívia
   Palynomorphes from the Uhřice - 1 borehole, Middle Devonian of the Czech Republic
   Proterozic acritarchs from the Precambria-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín - 1 borehole, Czech Republic)
   Proterozoic acritarchs from the Precambrian-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín-1 borehole, Czech Republic)
   Proterozoické buližníky: stiriolity nebo silicifikované krusty?
   První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
   První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
   První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
   Quartzose pseudomorphs in Upper Proterozoic sediments of the Blovice Formation; Czech Republic
   Quartzose pseudomorphs within Upper Proterozoic sediments of the Blovice zone, Czech Republic
   Rostlinné mikrofosilie a vliv kontaktní metamorfózy na stěnu schránek Akritarch
   Silicification and microfossils
   Silicification and microfossils
   Silicified microbiota from the Bohemian Late Proterozoic
   Silicified microbiota from the Bohemian Late Proterozoic
   Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko
   Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
   Some fossil microplancton from the Bohemian Cretaceous
   Some plant microfossils of possible terrestrial origin from the Ordovician of central Bohemia
   Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
   Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
   Taxonomic reconsideration of Multiplicisphaeridium Staplin, 1961 and other acritarchs with branchin processes
   Taxonomic reconsideration of Multiplisphaeridium Staplin, 1961 and other acritarch genera with branching processes
   Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
   Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
   Vend na jižní Moravě?
   Vend na jižní Moravě?
   Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.