Podrobnosti záznamu

Jméno
   Večeřa, Josef
Autor monografie
   Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
   Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
   Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
   Geochemical and reconnaissance points maps 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, 11 sheet
   Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny
   Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
   Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
   Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
   Glucholasko-zlatohorskie zaglebie zlota
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
   Historie zlatohorských dolů
   Hornické naučné stezky zlatohorského rudního revíru
   Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice
   Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
   Jesenické zlaté stezky
   Jeseníky - Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
   Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map
   Khundiin gol area distribution of heavy mineralf (Barite, Fluorite, Molybdenite, Cassiterite)
   Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Anatase, Garnet, Magnetite, Rutile)
   Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Pb minerals, Bismutite, Malachite)
   Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Scheelite, Gold, Pyrite)
   Krajina Staroměstska a Jesenicka
   Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-221 Žulová
   Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-223 Lipová-lázně
   Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-224 Jeseník
   Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-241 Branná
   Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-242 Bělá
   Malá Morávka - Javorový vrch, hornická naučná stezka
   Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
   Montánní zajímavosti Jesenicka
   Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
   Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
   Průvodce Zlatohorskou a Údolskou hornickou naučnou stezkou
   Regionální surovinová politika - Moravskoslezský kraj
   Regionální surovinová politika Olomouckého kraje
   Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
   Set of geochemical maps ZN-50
   Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
   Stream sediment geochemical map 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
   Studie možností montánní turistiky v Jeseníkách
   Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
   Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4 díl (Š-Ž, Slovníky, dodatky)
   Uspořádání měřického archivu GP Rýmařov
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
   Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku
   Vysoká - Hláska, hornická naučná stezka
   Vysvětlivky k ložiskové mapě nerostných surovin České republiky 1:25 000 list Vidnava
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-41 Šumperk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc
   Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno-jih. Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa ložisek nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, mapa inženýrskogeologického rajónovaní, 24-324 Brno-sever
   Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
   Zlatohorské podzemí
   Zlatý Chlum. Hornická naučná stezka
   Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje
Autor článku
   Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska - Vysoká
   Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
   Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
   Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
   Důlní míry v Jeseníkách a možnosti jejich interpretace
   Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
   Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
   Geological mapping of the crystalline complex in the SW part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
   Historická produkce zlata zlatohorského rudního revíru
   Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
   Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
   Hornická osada ve Zlatohorském rudním revíru - Erlitz nebo Altenberg?
   Hornické naučné stezky v Jeseníkách
   Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice
   Jak starci těžili zlato v Jeseníkách
   Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
   Ložiska zlata a jejich historická těžba
   Ložisko kaolinu, šamotka a podzemní tunel u Vidnavy
   Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
   Mělké doly ve Zlatých Horách
   Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
   Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
   Může být zlatohorský revír turistickým centrem?
   Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů
   The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
   Povrchové pozůstatky po těžbě rud a jejich vyhodnocení
   Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
   The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
   The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products
   Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
   Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
   Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222)
   Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
   Přehled dosavadních podkladů ke Zlatým Horám
   Rekonstrukce Ag-dolů u Horního Benešova
   The Results of the Geological Mapping in a broader surrounding of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
   The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Revíry Horní Město a Horní Benešov ve světle archivních pramenů
   Scheelitová mineralizace z kontaktních Ca-skarnů v žulovském a třebíčském masivu
   Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru
   Stříbro stratiformních sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků
   Taje hornické krajiny I
   Taje hornické krajiny II
   Taje hornické krajiny III
   Těžba zlata v druhé polovině 17. století ve Zlatých Horách
   Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
   Toponomie dolů ve Zlatých Horách
   Toponomie dolů ve Zlatých Horách
   Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení
   Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí
   Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
   Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
   Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
   Zlaté Hory - historie
   Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
   Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
   Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.
   Zpráva o činnosti za rok 1997