Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vencovský, Miloš
Autor článku
   Analysis of macroseismic fields of East Alpine earthquakes on the territory of the Czech Republic
   Application of experimental stress analysis in geotechnics for minimization of structure failure
   Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
   Assessment of the Stress State of a Physical Rock Mass Model by Means of Tensometric Sensors
   Deformation Measurement of Rock Models under the Loading Stress of Centrifugal Force
   Delineation and segmentation of the Peripienian lineament
   Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
   Focal zones of rockbursts within the shaft pillar of mine Kladno-2
   Hustota rozmístění diskrétních bodů rovinného pole
   The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
   The influence of deep mining damping on the processes in lithosphere and environment. Příbram uranium deposit after termination of mining
   Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
   Kladenský revír
   Kladno District
   Migration of Rockburst Foci in the Shaft Pillar of Mine Kladno 2 - Mayrau
   Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
   Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
   Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
   Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
   Position analysis of rock bursts in the area of the Mayrau mine shaft pillar
   Position analysis of rock bursts in the area of the Mayrau Mine shaft pillar
   Použití multikvadrikové interpolace v 3D prostorovém skalárním poli
   Použití multikvadrikové interpolační metody při konstrukci matematických modelů empirických ploch
   Prediction of surface motions during the exploration of the shaft pillar in the coal mine Mayrau
   Prediction of surface motions during the exploration of the shaft pillar in the coal mine Mayrau
   Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
   Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
   Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
   Stabilitní problémy prostředí oslabeného stavebními aktivitami
   Stability of opencast bottom: its determination on models from equivalent materials
   Stability Problems of a Medium Weakened by Construction Works
   Stability problems of a medium weakened by construction works
   Type analysis mining induced tremors
   Type analysis mining induced tremors
   Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování
   Vlivy poddolování v důsledku těžby v jámovém ohradníku dolu Mayrau
   Výzkum vlivů poddolování pomocí fyzikálních modelů