Podrobnosti záznamu

Jméno
   Verner, Kryštof
Autor monografie
   2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
   Exkurzní průvodce pro Geopark Vysočina
   Fabric patterns and geodynamic implications of emplacement of selected plutons in the Central European Variscides
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat
   Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy
   Guide to the Geology of the Šumava Mountains
   Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika
   Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice
   Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
   Mapa identifikovaných lineamentů vycházející z analýzy radarových dat a vizuální interpretace DMR
   Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
   Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
   Průvodce geologií Šumavy
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1:50,000: Sub-sheet 0738-C4 Hawasa with Explanation booklet
   Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
   Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
   Syntetická mapa celkové strukturní interpretace lineamentů s přiřazeným geologickým významem
   Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice
   Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší
   Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
   A traverse across a Variscan magmatic arc - geological field guide to the Central Bohemian Plutonic Complex
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda
   vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-121 Horní Vltavice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
   Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
   Základní geologická mapa 1:25 000 32-123 Lenora
   Základní geologická mapa 1:25 000 Smrčina 32-144
   Základní geologická mapa 32-112 Borová Lada
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 32-124 Volary - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
   Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000, list 23-413 Hodice - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-142 Hejnice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-321 Jizerka
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-121 Horní Vltavice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-124 Volary
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-142 Nová Pec
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-213 Ktiš
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 23-413 Hodice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-213 Ktiš
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, odkrytá geologická mapa, list 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 03-142 Hejnice - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice
   Základní geologická mapa ČR, list 32-122 Zbytiny: Mapa dokumentačních bodů
   Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
   Zpráva o výsledcích geologického průzkumu. Tunel Praha-Beroun
Autor článku
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Contribution to understanding igneous activity during later stages of the variscan orogeny: preliminary results of pertrological, geochemical and structural study of the Plechy pluton
   Contribution to understanding the igneous activity during later stages of the Variscan orogeny: Preliminary results of petrological, geochemical and structural study of the Plechý pluton (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
   Contribution to understanding the igneous activity during later stages of the Variscan orogeny: preliminary results of petrological, geochemical and structural study of the Plechý pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
   Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička Crystalline Complexes
   Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
   Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
   Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
   Dating Variscan ultrapotassic intrusions in the Bohemian Massif - separating myth from reality
   The development of the Prague Basin as a part of a rift-basin system at the southern margin of the Rheic Ocean
   Emplacement of Syenite Intrusion into Transtensional Pull-Apart Domain: Structural Evidences and Magnetic Fabric of the Jihlava Pluton, Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics
   Fabric and analysis of magmatic flow in selected from the Central Bohemian Plutonic Complex
   Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: Implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
   Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
   Forearc deformation and strain partitioning during growth of a continental magmatic arc: The northwestern margin of the Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif
   Forearc deformation and strain partitioning during growth of a continental magmatic arc: The northwestern margin of the Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif
   The generation of voluminous S-type granites in the Moldanubian unit, Bohemian Massif, by rapid isothermal exhumation of the metapelitic middle crust
   Geochemical and temporal relations of ultrapotassic plutons and dyke swarms in South Bohemia
   Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
   Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
   Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
   Geologický vývoj jižní části Šumavy
   Geologický vývoj jižní části Šumavy
   Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
   Geologický vývoj Šumavy. Geologie a geomorfologie okolí Stožce
   Geology, emplacement and structural evolution of the calc-alkaline intrusions in the Polička and Zábřeh Units (eastern part of Bohemian massif)
   Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif
   Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif
   Granite tectonics revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
   "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
   Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina
   Lithological composition and geodynamic evolution of the south-eastern part of the Šumava Mts.(Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
   Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
   Magma emplacement during exhumation of the lower- to mid-crustal orogenic root: The Jihlava syenitoid pluton, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
   Magma emplacement process zone preserved in the roof of a large Cordilleran batholith, Wallowa Mountains, northeastern Oregon
   Magma emplacement process zone preserved in the roof of a large Cordilleran batholith, Wallowa Mountains, northeastern Oregon
   Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knizeci Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
   Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
   Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
   Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
   Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced nearby a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
   Magmatic to solid state fabrics in syntectonic granitoids recording early Carboniferous orogenic collapse in the Bohemian Massif
   Magmatic to solid state fabrics in syntectonic granitoids recording early Carboniferous orogenic collapse in the Bohemian Massif
   Magnetic fabric of Late Jurassic arc plutons and kinematics of terrane accretion in the Blue Mountains, northeastern Oregon
   Magnetic fabric of Late Jurassic arc plutons and kinematics of terrane accretion in the Blue Mountains, northeastern Oregon
   Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
   Magnetic fabric of the Čeřínek Stock (Moldanubian Plutonic Complex)
   Magnetic fabrics, geochronology and petrogenesis of the Eisgarn-type granites (central part of the Moldanubian Plutonic Complex; Bohemian Massif)
   Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů pně Čeřínku (Moldanubický plutonický komplex)
   Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex)
   Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
   Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
   Multiple magmatic fabrics in plutons: an overlooked tool for exploring interactions between magmatic processes and regional deformation?
   Multistage magma emplacement and progressive strain accumulation in the shallow-level Krkonoše-Jizera plutonic complex, Bohemian Massif
   Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy
   Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
   Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
   Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice-Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
   Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice?Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
   Petrografický a strukturní výzkum v okolí Borových Lad
   Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
   Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
   Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
   Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (Moldanubikum)
   Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
   Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
   Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
   Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (Moldanubikum, Český masiv)
   The record of structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions (Policka Crystalline Unit, Bohemian Massif)
   The record of structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions (Policka Crystalline Unit, Bohemian Massif)
   The record of structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions (Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif)
   Relationship of Emplacement of the Jihlava Pluton to the Structural Evolution and Tectonics of the Eastern Part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Relationship of Emplacement of the Jihlava Pluton to the Structural Evolution and Tectonics of the Eastern Part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Reply to the comments on Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechy´ granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
   Reply to the discussion on "Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics"
   Stavby a mechanismy vmístění vybraných žilných těles (Středočeský plutonický komplex)
   Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
   Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu)
   Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
   Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian zone)
   Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
   Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
   Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
   Structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions in Polička and Zábřeh Units, eastern part of Bohemian Massif
   Structural Evolution and U-Pb Zircon Dating of Tonalite Intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: Implications for Tectonic Evolution of the NE Part of Variscan Orogenic Root
   Structural evolution and U-Pb zircon dating of tonalite intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: implications for tectonic evolution of the NE part of Variscan orogenic root
   Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
   The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
   The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
   Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
   Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
   Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
   Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
   Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
   Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
   Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
   Tectonometamorphic Evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE ): Evidence for Wrench-Dominated Transpression along the NE Margin of the Variscan Orogenic Root
   Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Transpression, strain partitioning, and Early Carboniferous kinematic switch along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary
   Význam geologie pro společnost
   Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
   Záznam strukturního vývoje budislavského plutonu (poličské krystalinikum)
   Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
   Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
   Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika