Podrobnosti záznamu

Jméno
   Veselá, Marta
Autor článku
   Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
   Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika
   Rb-Sr systematics of intrusive rocks from the Moldanubicum around Jihlava