Podrobnosti záznamu

Jméno
   Veselý, Josef
Autor článku
   Atmosférická depozice organochlorových škodlivin v šumavských jezerech
   Atmospheric pollution by bismuth, antimony and lead since the Bronze Age in Central European lake cores dated by 210Pb and 14C
   Bedrock and soil compositions: Crucial factors governing phosphorus input and trophic status of forest lakes in Bohemian Forest
   Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
   Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
   Chemical response of acidic Bohemian lakes to reduction of atmospheric deposition
   Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
   Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
   Critical loads of acidic emissions and the mobilization of trace metals in terrestrial ecosystems of the Czech Republic
   Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
   The development of acidification of the lakes in Bohemia
   Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
   Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry
   DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
   The effect of pH and atmospheric deposition on concentration of trace elements in acidified freshwaters : a statistical approach
   Environmental Chemistry of Beryllium
   Environmental Survey of Freshwaters in the Czech Republic
   Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
   Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
   Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
   Hydrogeochemical mapping of Czech freshwaters
   Hydrogeochemical Methods
   Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
   Investigation of the nature of the Šumava Lakes: a review
   Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
   Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
   Mediaeval Pollution of Fluvial Sediment in the Labe (Elbe) River, Bohemia
   Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
   Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
   Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
   Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
   Sedimentary Deposits of Bohemian Forest Lakes as an Archive of Pollution by Metals
   Složení povrchových vod na území NP Šumava
   Solid-water partitioning of elements in Czech freshwaters
   Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
   Vliv imisí na chemické složení lesních půd
   Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
   Vyhledávání skrytých ložisek samočinnými počítači
   Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995
   Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku