Podrobnosti záznamu

Jméno
   Veselý, Tomáš
Autor článku
   Charakteristika uranového zrudnění v Českém masívu
   Malá uranová ložiska Českého masívu v horninách terciéru
   Malá uranová ložiska krystalinika Českého masívu (doplněk)
   Metodika prognózního ocenění ČSSR na uran
   Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu
   Některé aspekty hospodaření s půdním fondem při uranové prospekci
   Některé nové aspekty při realizaci hornického průzkumu na perspektivních úsecích uranového zrudnění
   Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
   Některé výsledky a směry vědeckotechnického rozvoje geofyziky při prospekci uranového zrudnění
   Progressive and efficient nonenergy applications of lignite
   Projektová příprava průzkumných prací při uranové prospekci
   Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Horní Slavkov
   Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Jáchymov
   Uranové ložisko Horní Slavkov