Podrobnosti záznamu

Jméno
   Veselovský, František
Autor monografie
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
   Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
   Průběžná technická zpráva č. 1
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
   Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
   Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
   Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Autor článku
   22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
   Adolfpateraite, K[(UO2)(SO4)(OH)(H2O)], a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Agricolaite, a new mineral of uranium from Jáchymov, Czech Republic. - Mineral Petrol. DOI 10.1007/s00710-011-0174-6
   Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden
   Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden.
   Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
   Atmospheric deposition of beryllium in Central Europe: Comparison of soluble and insoluble fractions in rime and snow across a pollution gradient
   Atmospheric deposition of beryllium in Central Europe: Comparison of soluble and insoluble fractions in rime and snow across a pollution gradient
   Attenuation of dissolved metals in neutral mine drainage in the Zambian Copperbelt
   Barytokalcit ze Stříbra
   Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
   Brucit a hydromagnezit z lokality Borek jv. od Vilémova
   Chemical analysis and crystal structure of lindackerite, [Cu4(Cu,Co,Ni)(H2O)6](AsO4)2 (AsO3OH)2/ 3 H2O from Jáchymov, Czech Republic
   Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika).
   Crystal chemistry of the natural uranyl carbonate mineral grimselite, (K, Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic
   Crystal structure of pseudojohannite, with a revised formula, Cu3(OH)2[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)12
   Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Dachiardite from Svojanovice, Czech Republic
   Dendrogeochemical record of pollution from mining and smelting in Copperbelt, Zambia
   Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo+6O2)2(H2O)2 As+32O5] . H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo6+O2)2(H2O)2As3+2O5].H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulfur in soils of the Zambian Copperbelt: A topsoil vs. subsurface soil concept and factor analysis
   Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulphur in soils of the central-northern part of the Zambian Copperbelt Mining District: A topsoil vs. subsurface soil concept
   Drainage water chemistry in geochemically contrasting catchments
   Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4
   Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
   Druhotné minerály mědi z Jáchymova
   Dust from copper smelters in the Zambian Copperbelt
   Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině
   Fosfáty ze Zadních Hrobců
   The generation of voluminous S-type granites in the Moldanubian unit, Bohemian Massif, by rapid isothermal exhumation of the metapelitic middle crust
   Geochemical and temporal relations of ultrapotassic plutons and dyke swarms in South Bohemia
   Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
   Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
   Geochemistry, mineralogy and enviromental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
   Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
   Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district. Jáchymov
   Heavy minerals in the Kafue River sediments, Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination
   The heavy minerals in the Kafue River sediments, the Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination
   Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
   Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
   History of discovery and study of new minerals at Jáchymov
   History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
   History of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
   History of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
   Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
   Huntit z Kokšína u Švihova
   Impacts of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Central-northern part of the Copperbelt Province of Zambia: An overview
   Increasing arsenic concentrations in runoff from 12 small forested catchments (Czech Republic, Central Europe): Patterns and controls
   Indicie Sn-W-mineralizace v jádře kateřinohorské klenby
   Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining field, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. - Journal of Geosciences, 56, 257-271. DOI: 10.31/geosci.100
   Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
   Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
   Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
   Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenid v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
   Johannit z Příbrami
   Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu
   Lead Isotopic and Metallic Pollution Record in Tree Rings from the Copperbelt Mining-Smelting Area, Zambia
   Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
   Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram, Czech Republic. Rietveld
   Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram Czech Republic: Rietveld crystal structure refinement
   Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2 . 8 H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: A new member of the autunite group
   Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group.
   Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
   Minerály taktitu z Klatov
   Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization capacity system
   Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization caparity system
   Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
   Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
   Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
   Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
   New data on mineralogy of the Vysoký kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
   Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
   Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
   Ondrušite, CaCu4(AsO4)2 (AsO3OH)2 . 10 H2O, a new mineral species from the Jáchymov ore district, Czech Republic:description and crystal-structure determination
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   Oxidické minerály bizmutu v České republice
   Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
   Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
   Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
   Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu
   Pegmatity z Chvalovic
   Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány
   Použití separátoru pro dělení dle souspádnosti v mineralogii
   Primární mineralizace jáchymovského ložiska
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   Primary oxide minerals in the system WO3 . Nb2O5 . TiO2 . Fe2O3 . FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory . Hatě, Czech Republic
   Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. -
   RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination
   Redefinition of namibite, Cu(BiO)2VO4OH
   A review of mineral associations and paragenetic groups of secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
   Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
   Scheelitonosné skarny z Hazlova (Smrčiny) a Kovářské (střední Krušné hory)
   Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
   Separace živců flotací
   Slavkovite, Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 . 23 H2O, a new mineral species from Horní Slavkov and Jáchymov, Czech Republic:description and crystal-structure determination
   Studium prašného spadu pražské aglomerace
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene minerals inthe Horní Slavkov uranium ore district, Gzech Republic
   Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
   Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
   Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
   Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium
   Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
   Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
   Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
   Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
   Who was who? - In names of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
   Who was who in Jáchymov mineralogy II
   Who was who in Jáchymov mineralogy II
   Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny