Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vigdergauz, Vladimír
Autor článku
   Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím