Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vilhelm, Jan
Autor monografie
   Approximation of P-wave velocity anisotropy by three-axis ellipsoid
   Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
   Geofyzikální průzkum pro hydrogeologické účely na lokalitě Točník u Klatov
   Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů
   Seismický průzkum I.
   Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
   Zpracování geofyzikálních dat
Autor článku
   Acoustic emission induced by thermal heating of rocks
   Analysis of interaction of ultrasonic events
   Application of autocorrelation analysis for interpreting acoustic emission in rock
   Application of autocorrelation analysis for interpreting acoustic emission in rock
   Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
   Application of Geophysical Methods for Checking the Condition of Czech Railway Tracks
   Application of ground seismic method to investigations of quarry-stone deposits
   Approximation of P-wave velocity anisotropy by three-axis ellipsoid
   An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
   An Archaeogeophysical Survey of Nižbor Castle, Czech Republic - Some Results
   Assessment of P-wave anisotropy by means of velocity elipsoid
   Assessment of P-wave Anisotropy by Means of Velocity Ellipsoid
   Assessment of P-wawe anisotropy by means of velocity elipsoid
   Behaviour of rocks under various rates of loading
   Changes of anisotropy of P-wave velocity propagation during deformation process of rock samples
   Changes of Anisotropy of P-wave Velocity Propagation During Deformation Process of Rock Samples
   Changes of kinematic and dynamic parameters of ultrasonic sounding as a result of different types of loading regimes and different orientation of rock foliation
   Characteristics of acoustic emission from rocks under different loading patterns
   Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
   Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
   Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
   Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
   Comparison of methods of mathematical modelling of the wave field in shallow seismics
   Complex analysis of acoustic emission from loaded rock samples
   Correlation Analysis of the Ultrasonic Emission from Loaded Rock Samples - the Study of Interaction of Microcracking Nucleation Centres
   Correlation Analysis of the Ultrasonic Emission from Loaded Rock Samples - the Study of Interaction of Microcracking Nucleation Centres
   Correlation of field seismic refraction data with 3-D laboratory ultrasonic sounding during exploration of a dimension stone deposit
   Deformational characteristics and acoustic emission in loaded magnesite samples
   DISECA - a MATLAB code for evaluation of dispersion curve identification methods in shallow seismic survey
   Evaluation of critical stress-strain state of rocks by ultrasonic emission (laboratory studies)
   Experimental seismic measurements with the application of a vibrator
   Experimental Seismic Measurements with the Applications of a Vibrator
   Fracture zone determination from seismic velocity anisotropy measurement
   Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
   Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
   Geofyzikální měření pro sanaci opěrné zdi (bývalá sladovna, Písek)
   Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
   Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
   Geological Structure, Seismic energy Release and Forecasting of Rockburst Occurrence
   Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
   Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
   Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
   Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
   Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení
   Hrad Nižbor - poznatky komplexního geofyzikálního průzkumu v letech 2000-2002
   Hrad v Lysé nad Labem a výsledky geofyzikálního průzkumu v severní části zámeckého areálu
   Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
   Influence of crack distribution of rocks on P-wave velocity anisotropy - a laboratory and field scale study
   Influence of mutual orientation of foliation and acting loading on P-wave velocity
   Influence of mutual orientation of foliation and acting loading on P-wawe velocity
   Internet - informační dálnice z pohledu užité geofyziky
   Kombinace multielektrodové odporové metody a seismické tomografie z povrchu na archeologických lokalitách.
   Laboratory Studies of Acoustic Emission prior to Uniaxial Compressive Rock Failure
   Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
   Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
   Lokalizace zaniklé poustevny sv. Pavla v arerálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami
   Maticová realizace algoritmu lokalizace ohnisek porušování v zatěžovaných vzorcích hornin
   Model of Seismic Events Distribution as Random and Stochastic Process
   Monitorování časových variací radonu
   Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
   Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
   Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
   The Multi-electrode Resistivity Method and the Geophysical Research of Medieval Archaeological Localities
   Options of determining the parameters of an acoustic emission source
   Pokusné seismické měření nad objektem teplovodu
   Porovnání řad ekvivalentní objemové aktivity radonu monitorované v Praze a v Jeseníku
   Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
   Possibilities of Application of Geophysical Methods in the Investigations Performed for the Line Structures
   Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series
   Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series
   Použití harmonického vibrátoru v mělkém seismickém průzkumu.
   Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
   Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších
   Poznatky z vibračních měření na objektu železničního tělesa.
   The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
   The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of Labská louka
   The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
   První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
   Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur
   Relation between the dynamics of atmogeochemical field and the global electric circuit
   Seismic Anisotropy from Surface Refraction Measurements
   SEISMIC MEASUREMENTS ON A ROCK MASSIF SURFACE AT SHORT DISTANCES
   Seismic source self organizing
   Seismic velocity anisotropy - measurement and application
   Seismic velocity anisotropy - measurement and application
   Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Pribram array in the Czech Republic
   Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
   Simulation of aftershock series
   Simulation of aftershock series from rock samples
   Stanovení disperzní křivky z úderového a vibračního měření v mělkém seismickém průzkumu
   Stanovení disperzní křivky ze záznamů seismických povrchových vln při harmonickém zdroji
   Statistical precursors of instability of loaded rock samples based on acoustic
   Study of influence of scaling factor on seimic velocity anisotropy
   Surface geophysical survey of old mining works - a comparative study
   Surface Geophysical Survey of Old Mining Works - a Comparative Study
   Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
   Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
   Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování
   Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování.
   Vztah dynamiky atmogeochemického pole ke globálnímu elektrickému okruhu
   Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov