Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vitušková, M.
Autor monografie
   ČSN EN 993-3 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík
   ČSN EN 993-8 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 8: Stanovení únosnosti v žáru
   ČSN EN 993-9 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 9: Stanovení tečení v tlaku
   ČSN EN 993-12 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 12:Stanovení žárovzdornosti
   ČSN EN 1094-1 Žárovzdorné výrobky izolační. Část 1: Terminologie keramických vláknitých výrobků
   ČSN ISO 10059-1 Žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Stanovení pevnosti v tlaku za studena. Část 1: Rozhodčí zkouška bez podložek