Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vlčko, J.
Autor monografie
   3-D Monitoring of active tectonic structures in the Western Carpathians (Field trip guidebook)
Autor článku
   Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
   Debris flows in the vicinity of the Machu Picchu village, Peru
   Geomorphological Investigation at Machu Picchu, Peru (C101-1)
   Geomorphological investigations at Machu Picchu, Peru
   Katastrofálny kamenitý prúd v Aguas Calientes, Peru
   Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu, Peru
   Monitorovanie pohybov skalných blokov na Spišskom hrade
   Stability Complex Deterioration of a Rock Arch - Case History of the Pravčická brána