Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vlčko, Ján
Autor článku
   Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
   Engineering geological models for land-use planing documents
   Inženierskogeologická rajonizácia pre územný projekt zóny Bánská Bystrica-Podlavice
   Inžinierskogeologická rajonizácia pre sídelno-regionálnu aglomeráciu Košice-Prešov
   Inžinierskogeologické hodnotenie a prognózovanie geosystémov pre účely urbanizácie
   Inžinierskogeologické podklady pre Bratislavskú sídelno-regionálnu aglomeráciu
   Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
   Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
   Optimalizačná analýza v inžinierskogeologickom hodnotení pohronského metropolitného regiónu
   Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)
   Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov