Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vlašimský, Pavel
Autor monografie
   Geologické zajímavosti Šluknovska a Lužických hor
   Vulkanity širšího okolí Turnova
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-124 Rožmitál pod Třemšínem
Autor článku
   100. výročí vyvrcholení sporu o laterální sekreci
   Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
   Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
   Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
   Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
   Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
   Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
   Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
   Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
   Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
   Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
   Biografický slovník pracovníků v geologii
   Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
   Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
   Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
   Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
   Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
   Early Paleozoic evolution of the Barrandian Terrane Bohemian Massif, Czech Republic: paleotectonic implications of sedimentary, fossil and volcanic record
   Faktory lokalizace žilné hydrotermální mineralizace v Příbramské rudní oblasti
   Geochemistry of Early Paleozoic Volcanics of the Barrandian Basin (Bohemian Massif, Czech Republic): Implications for Paleotectonic Reconstructions
   History of discovery and study of new minerals at Jáchymov
   History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
   Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
   Late Variscan hydrothermal uraninite-anthraxolite deposits of the Příbram ore region, Bohemian Massif: Geology and genetic features of the largest uranium vein-type deposits of the Czech Republic
   Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
   Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
   Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
   Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
   Profesor Dr. Jiří Krupička devadesátiletý
   Přehled geologie příbramské rudní oblasti
   Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
   Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonitů
   Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
   Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného
   Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
   RNDr. Vladimír Havlíček, 27.6.1922 - 10.9.1999
   Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin
   Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
   Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa
   Who was who in Jáchymov mineralogy II
   Who was who in Jáchymov mineralogy II
   Za Ing. Richardem Petrošem
   Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.